De bästa digitala upplevelserna är de som utgår från platsen och samverkar med den fysiska upplevelsen.

2019 hade 92% av svenskarna en smartphone. De flesta av oss använder våra telefoner till allt från att betala räkningar och söka information till underhållning, vara sociala och att hitta. Vi har vant oss vid att ha allt tillgängligt alltid och många av oss tar inte ett steg utan att telefonen  hänger med.

Det kan verka motsägelsefullt att locka människor till att använda sina telefoner när de besöker ett besöksmål eller ett museum. Att platser och verksamheter som är uppbyggda kring det fysiska mötet ska skapa digitala upplevelser. Men det behöver inte vara antingen eller!

När det gäller digitala upplevelser handlar det inte om att välja mellan det fysiska och det digitala, utan snarare om att hitta lösningar där de kompletterar varandra. Låta det digitala bli en naturlig del före, efter och under besöket.  En hjälp som ökar tillgängligheten och hjälper besökaren att få ut mesta möjliga av sitt besök – utan att det tar fokus från den fysiska upplevelsen. För att lyckas med detta är det några saker man bör tänka på när man utformar en digital produkt eller upplevelse.

Vad är värdet?

Digitala upplevelser och appar har inget egenvärde i sig. Nyckeln är att de ska tillföra värde, för besökaren och för platsen. Det kan handla om att hjälpa besökaren att navigera till intressanta platser, att lyfta berättelser som ger ökad förståelse för platsens historia, natur och kultur eller att skapa upplevelser som ökar engagemanget och bidrar till ett minnesvärt besök.

En app till exempel, kan vara ett verktyg för att erbjuda fördjupning som inte får plats på skyltar, eller där skyltar inte är tillgängliga. En app ger också möjligheter att förmedla på flera sätt så att besökaren själv kan välja vilket som passar hen bäst; lyssna på en audioguide, läsa text eller ta till sig innehållet via en film till exempel. Vilket ökar tillgängligheten och hjälper fler besökare att ta till sig informationen. 

Vandrarhemsbåten af Chapman syns i fönstret på en iPad med ett digitalt lager bild och text ovanpå.

Med Augmented Reality finns många möjligheter att lägga digitala lager på verkligheten som kompletterar och fördjupar upplevelsen.

Utgå från platsen och dess berättelser

Det är lätt att börja projektet i fel ände, att tänka: Vi måste vara digitala. Man tittar på tekniken först – och tänker sedan på innehåll. Men för att skapa digitala produkter och upplevelser bör man alltid utgå från platsen, dess berättelser och förutsättningar. Vilka berättelser finns, vems berättelser och hur kan man digitalt erbjuda besökaren fördjupning, vägledning och guidning på ett sätt som förhöjer den fysiska upplevelsen av platsen? Detta kommer Lotta Braunerhielm från Karlstads universitet att fördjupa sig i när hon berättar om forskningsprojektet Platsbaserade digitala upplevelser på vårt webinar den 20 januari. 

Det är också viktigt att tänka på vem man riktar sig åt. Är det barnen som behöver engageras med lekfullt lärande eller den riktigt historieintresserade som vill ha mer fördjupning? Kanske båda?

Oavsett gäller det att först tänka på vad man vill förmedla och sedan på hur och med vilken teknik. Vi hjälper gärna till att bolla olika möjligheter och visa exempel. 

Dra nytta av statistiken

En stor fördel med det digitala är att det är mätbart. Från data får ni värdefull information för att fortsätta utveckla plasten och innehåll kopplat till den. Ni får veta svart på vitt vad som fungerar och vad besökarna upplever som mindre intressant. Information att ta med sig i den fortsatta utvecklingen av besöksmålet oavsett om det gäller det fysiska eller digitala.

Inspireras och lär av andra

Vill du veta mer om digitala upplevelser? Missa inte vår webinarserie. Vi har bjudit in gästföreläsare som delar med sig av sina olika kompetenser och erfarenheter. Vi utlovar inspiration, expertkunskaper, praktiska tips och en inblick i de många möjligheter som den digitala tekniken ger.

Nästa tillfälle är den 20 januari då Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi och projektledare för forskningsprojektet Platsbaserade digitala upplevelser vid Karlstads Universitet berättar om projektet och metodhandboken som det resulterat i. En praktisk handbok som erbjuder turistdestinationer ett arbetssätt för att arbeta djupgående med digitala upplevelser.

Vill du lyssna på Lotta redan nu så rekommenderar vi den här podden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi berättar gärna om hur vår app fungerar och hur vi kan hjälpa er att öka tillgängligheten och förstärka besökarnas upplevelser.

FÅ EN FRI DEMO