Case: Defence Arch – Coastal Past

Coastal Past är ett projekt som vill utveckla och verka för kustområden i Sverige, Finland och Åland. Det treåriga projektet gick ut på att synliggöra och ge liv till militärhistoriska platser på ett flertal öar i den svenska och finska skärgården.

defence arch logo
coastal past app screenshot
coastal past app map screenshot
coastal past app screenshot
app with photo of a seal and text

Utmaning

Ett av målen för det treåriga projektet ’Defence Arch – Stories of the Coastal Past’ var att skapa historie- och innehållsrik information att förmedla digitalt. Detta för att ge besökare en rikare och bättre upplevelse av de olika historiska skatterna runt om i skärgården.

På grund av att vissa av platserna är avlägsna är uppkopplingen till internet inte alltid optimal. Det var därför nödvändigt att hitta en lösning som även kunde fungera offline.

Eftersom projektet var stort och omfattande var det viktigt att hitta ett sätt att integrera den befintliga grafiska profilen i guiderna.  Defence Arch ville även erbjuda innehåll på ett flertal språk och använda film för att förmedla de många intressanta berättelser kopplade till området.

Lösning

Tillsammans med projektets olika aktörer skapades en ny app som heter ’Coastal Past’. Eftersom Defence Arch inte hade mycket tid jobbade vi effektivt från idéstadiet till att ha en första version av appen inom några månader.

I och med att wi-fi i området är begränsat är det väldigt bra att guiderna i appen även fungerar offline.

Korta filmer skapades särskilt till appen, ett sätt att berika besöket genom spännande berättelser. I appen finns fina även fina illustrerade kartor som sätter prägel på appen och gör den unik.

Projektet finansierades av Interreg.

Ladda ner appen för iOS
Ladda ner appen för Android

KARTOR
OFFLINE

 

Det här funkar verkligen! Liknande appar som jag sett tidigare har inte varit lika praktiska eller lätta att använda – bra jobbat!

Hanna Yliatalo, Projektledare Defence Arch