Stylized map as background

Våtmarken i Bergianska trädgården

Våtmarken i Bergianska trädgården

I audioguiden runt den nyanlagda våtmarken i Bergianska trädgården får du höra vad våtmarker kan vara bra för, vilka djur och växter som behöver våtmarker för att överleva men även spännande fakta om områdets historia. Visste du t ex att Gustav III lät gräva kanaler i området för att åka gondol mellan sitt slott på Haga och sina vänner som skulle bo runtomkring? Och att våtmarker renar vattnet från föroreningar innan det rinner vidare ut i sjöar och hav?

Audioguiden har skapats av Vetenskapens Hus och Albaeco med stöd av Svensk Våtmarksfond.

På den illustrerade kartan här intill ser du var våtmarken ligger i den södra delen av Bergianska trädgården. Våtmarken är så ny att den ännu inte finns med på Google Satellit och vanliga kartor. Observera att norr på den illustrerade kartan är åt höger i bilden.

Illustration: Veronica Lendel