Stylized map as background

Tyresta Nationalpark

Tyresta Nationalpark

Tyresta nationalpark och naturreservat strax utanför Stockholm är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden.

Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige.

Nationalparken omfattar 1.970 hektar, till den helt övervägande delen bestående av skog i ett omväxlande sprickdalslandskap med tallen som dominerande trädslag uppe på hällmarkerna och granen i de bördigare dalsänkorna.

Runt nationalparken ligger Tyresta naturreservat som en skyddande hästsko i söder, öster och norr. Reservatet omfattar 2.700 hektar och totalt är det skyddade området på nästan 5.000 hektar. I reservatet är barrskogen också dominerande men här finns även rika lövskogsområden, värdefulla gamla odlingsmarker och ett stycke innerskärgård.
Tyresta Nationalpark