Stylized map as background

Sala Silvergruva

Sala Silvergruva

Sala silvergruva har kallats "Gustaf Vasas skattkammare" och "Riksens främsta Clenodium". Följ med Jacob Eriksson på en rundvandring kring Sala silvergruva.

På promenaden får du höra spännande sägner, intressanta händelser och mycket mer. Önskar du höra historierna i kronologisk ordning ska du börja vid Gruvgården (nr 06).

Du kan även ladda ner ljudfilerna som mp3-filer med tillhörande karta i pdf-format.