Stylized map as background

Stockholm Region Unstraight

Stockholm Region Unstraight

Genom projektet Stockholm region Unstraight har vi arbetat för uppmärksamma berättelser och platser i Stockholms län som är och har varit betydelsefulla för hbtq-samhället, dvs för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera, för att på så sätt göra dessa berättelser till en del av den allmänna historieskrivningen. Hittills har vi uppmärksammat tio platser i åtta av länets kommuner. Det är platser av helt olika karaktär; Platser där hen kan vara sig själv utan oro för rådande samhällsnormer, platser där händelser har skett som bidragit till att förändra lagstiftning, platser har varit viktiga för grupper och eller bara för enstaka personer.