Stylized map as background

Spara och Slösa - Barnspår. Plan 1

Spara och Slösa - Barnspår. Plan 1

Hör figurerna Spara och Slösa berätta om banker, bistånd och ungdomars ekonomi i utställningen Sparandets historia på plan 1.