Stylized map as background

I Arns fotspår

I Arns fotspår

De båda Götalandskapen är scenen för historien om riddaren Arn Magnusson och tillblivelsen av det rike som skulle komma att heta Sverige.

Arn är visserligen en fiktiv romangestalt - men den samtid som beskrivs i Jan Guillous böcker är i mångt och mycket verklig. Vi kan se spåren runt omkring oss ännu i denna dag.

I denna ljudguidning besöker vi bland annat Skara domkyrka och Varnhems klosterkyrka där riksbyggaren Birger Jarl ligger begravd. Vi besöker Kungslena och Gestilren där Sveriges framtid säkrades. Vi tittar närmare på Forshems kyrka, som bär vittnesbörd om att den som byggde kyrkan hade koppling till Den Heliga Graven i Jerusalem.

Vid Husaby källa döptes Olov Skötkonung till vår förste kristne kung.

Så välkommen på en historisk ljudguide i Arns fotspår.