Stylized map as background

Malmös textilarbetare berättar

Malmös textilarbetare berättar

Malmö stadsarkivs guide

Redan under slutet av 1800-talet fanns en förhållandevis stor och modern textilindustri i Malmö. Skyddstullar, subventioner två världskrig och hårt arbete gjorde att den inhemska textilindustrin fram till mitten av 1950-talet upplevde en storhetstid. 1900-talets andra hälft däremot förändrades villkoren och var för Malmös textilindustrier en kamp för överlevnad. Många företag flyttade verksamheten utomlands eller upphörde helt att existera.

Malmö textilindustrier stod för en varierad produktion. I Malmö fanns spinnerirer, väverier, industriell stickning och sömnad. Här tillverkades många olika typer av klädesplagg och textiler. På många fabriker arbetade de anställda på ackord och produktionen var igång dygnet runt. Majoriteten av arbetarna vid stadens textilindustrier var kvinnor. 1900-talets flyktingströmmar och arbetskraftsinvandring satte också prägel på arbetsplatserna där ofta många språk och kulturer var representerade.

I denna OnSpotStory kan ni göra nedslag i några av stadens mest kända och betydelsefulla textilindustrier där ni bjuds på personliga berättelser från kvinnor och män som arbetat på företagen.

Mycket nöje!

www.malmo.se/stadsarkivet

Malmö stadsarkiv på Facebook

Malmö stadsarkiv på Instagram


Bildkälla:

Interiör från Malmö Mekaniska Tricotfabrik, 1960-tal. Fotograf okänd. MSA/600-3-0009.