Stylized map as background

Castles and Fortresses in Ystad & Österlen

Castles and Fortresses in Ystad & Österlen

Välkommen till Ystad & Österlen och våra slott och borgar!

I Ystad & Österlen finns många av Skånes fler än 200 slott och borgar som är en viktig del av vår destinations historia. De flesata av slotten är privatbostäder och inte tillgängliga för besökare men kan beskådas på avstånd. Vissa av slotten har öppna trädgårdar och parker som välkomnar besökare.