Stylized map as background

Sturehovs slott i landskapet

Sturehovs slott i landskapet

Berättelser i landskapet är en serie landskapsguider som beskriver förändringar och processer i landskapet och de visar också på kopplingar mellan människa och natur. Alla landskap är påverkade av oss och skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap blir mindre och mindre.

Sturehov slott i landskapet berättar om ett besöksmål i Stockholms län och är ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms läns museum.