Stylized map as background

Upptäck Nackas historia

Upptäck Nackas historia

I Nacka finns många spännande miljöer som kan berätta om människorna som tidigare levt här. Upptäck Nackas historia är en satsning från kulturnämnden i Nacka kommun som handlar om att tillgängliggöra tidigare generationers historia för dagens nackabor.