Stylized map as background

Galärvarvet

Galärvarvet

Galärvarvsområdet sträcker sig mellan Aquaria/ Liljevalchs och längs med vattnet förbi Vasamuseet och Junibacken bort mot Djurgårdsbron. Namnet Galärvarvet kommer från att man just här under 1700-talet reparerade och förvarade skärgårdsflottans galärer. Fartygen drogs upp på land och in i skjul som stod längs stranden. Området ingick Stockholms örlogsvarv, dvs marinens skeppsvarv

På slutet av 1800-talet hade ångfartygen till stor del konkurrerat ut segelfartygen. Skroven började byggas i stål. Fartygen blev tyngre, och gick inte att dra upp på land lika enkelt. Området upprustades för att möta de nya kraven. Man lät bygga torrdockor dit man kunde dra in fartygen och därefter tömma på vatten. Vasamuseet ligger i den stora torrdockan.
I början på 1900-talet flyttade marinflyget in i området, och man byggde och servade militärflygplan.
1904 byggdes här också Hajen, Sveriges första ubåt. Marinens skolfartyg Gladan och Falken byggdes här på 1940-talet. Man tillverkade också torpedbåtar och min-utläggare. Fram till 1950-talet var Galärvarvet en av Stockholms största arbetsgivare.
När Flygvapnet 1926 blev en egen myndighet lämnade flygflottan Galärvarvsområdet.
Örlogsvarvet flyttade på 1960-talet till Musköbasen utanför Stockholm, och varvsverksamheten i Galärvarvsområdet upphörde 1969. Text: Pernilla Flyg.