Stylized map as background

Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod

Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod

Ett ljudkonstverk av Pia Sandström

Minnet Orden Marken – ur ljudets våg och lod består av tre fristående delar som tillsammans bildar en helhet. Ljudkonstverket är platsspecifikt och finns tillgängligt från 28 juni till 1 november 2015 på följande platser:

Gamla kyrkogården / Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar, samt Fågeltornet vid Beijershamn och Dröstorp natur-reservat på Öland.

Konstnären Pia Sandström vill väcka en inre monolog hos den som lyssnar – tankar om det egna jaget, här och nu och i framtiden, mot bakgrund av omgivningens olika lager av tid. Hon har bland annat spårat platsernas både mytiska och faktiska historia i samtal med historiker, arkeologer, lokalbefolkningen och andra som bär på egna eller andras minnen av miljön. Lyssnaren förs fram och tillbaka mellan dåtid och nutid, fakta och fiktion, kropp och tanke, på de historiskt laddade platserna i Kalmar och på Öland.

 

Curator: Lisa Rosendahl / Statens konstråd.

 

 

Projektet är en samproduktion av Statens konstråd och Kalmar konstmuseum i samarbete med Kalmar kommun och Mörbylånga kommun med delfinansiering från Regionförbundet i Kalmar län.

 

Ljudinspelning, bearbetning och musik: Andreas Berthling

Produktionsassistent: Isak Mozard/Statens konstråd

Fotograf: Michelangelo Miskulin

Grafisk form: Aron Kullander-Östling


 

statenskonstrad.se

kalmarkonstmuseum.se