Stylized map as background

Äskhults by - Kulturreservat i Kungsbacka

Äskhults by - Kulturreservat i Kungsbacka

Äskhults by - en historisk by i Kungsbacka i Norra Halland. Förflytta er två hundra år bakåt i tiden! Följ den gamla fägatan upp till byn och lämna nutiden bakom er. De fyra gårdarna från 1700-1800 talet ; Göttas, Jönsas, Bengts och Derras är omålade och skimrar vackert silvergråa runt det lilla bytorget. Byn genomförde storskifte 1825 och laga skifte 1864, men gårdarna splittrades ej och ligger kvar på sina ursprungliga platser, vilket är unikt i Sverige. Ta del av denna guidning där du lär mer om bybefolkningens levnadsöden men även om det pågående restaureringsprojektet att återskapa ett landskap kring en ålderdomlig by. Är du på plats i byn finns det en Kaffestuga, 4 olika vandringsstigar som tar dig ut i markerna runt byn samt ett gedigen programverksamhet. Öppettider och mer information www.askhultsby.se. Välkommen!