Stylized map as background

Sägenleden

Sägenleden

Sägenleden i Luleå


Sägenleden är en kulturled som gör historien levande och som tar dig till platser där oförklarliga händelser säga ha inträffat. Här kan du lära dig mer om vårt immateriella kulturarv när du åker den 53 km långa leden.
På varje plats finns en informationsskylt som visar var på leden du befinner dig samt information om vilken sägen som omtalats på respektive plats. På varje skylt finns en QR-kod där man med hjälp av sin smartphone kan få platsens sägen uppläst av en berättare.