Stylized map as background

Kulturspår Botkyrka

Kulturspår Botkyrka

Längs Kulturspår Botkyrka kan man se spåren efter människors vardagsliv och föreställningsvärld ända från bronsåldern och fram till modern tid. Du börjar i modern tid och rör dig genom historien.

Kulturspår Botkyrka är markerad och går mestadels på parkvägar.

Mobilappen är producerad av Stockholms läns museum i samarbete med Botkyrka kommun och med bidrag från Länsstyrelsen.