Stylized map as background

Styrsö

Styrsö

Wikipedia: Styrsö är en tätort, en ö och en stadsdel i Göteborgs södra skärgård. Den är centralort i stadsdelsnämndsområde Västra Göteborg, tidigare Södra skärgården i Göteborgs kommun. Stadsdelen har en areal på 21 072 hektar.[2]

Cirka 45 förhistoriska fornlämningar är kända: en tredjedel stenåldersboplatseroch de övriga rösegravar från bronsåldern. Från historisk tid märks åtta begravningsplatser, några labyrinter och mera än 400 tomtningar.

Styrsö var municipalsamhälle 1923–1959.

Endast audioguide.