Stylized map as background

Ekoparken Halle-Hunneberg

Ekoparken Halle-Hunneberg

Välkommen till Ekopark Halle-Hunneberg, tallens, ekens och ädellövskogens landskap. Här upplever du vackra vyer, storslagen natur och kulturhistoriska torpmiljöer med öppna, ljusa slåtter- och betesängar.

Halle- Hunneberg är också känt som älgarna berg. Varje år lockas tusentals besökare till bergen för att se skogens konung som här har ett starkt fäste. År 1539 utsåg Gustav Vasa bergen till kungens djurgård och 1885 införde Oskar II den första kungajakten. Än i dag är Halle- Hunneberg värdplats för den kungliga älgjakten.

Har du någonsin funderat på hur livet tedde sig för skogvaktarhustrun i den lilla stugan i början på 1900-talet? Eller vad de små groparna utmejslade i berghällen framför torpet Grålagg betyder? Nu kan du få reda på det, och mycket mer.